Förstärkt jour- och familjehemsvård

 • Kvalitativ matchning vid placering
 • Tillgänglighet dygnet runt, året om
 • Råd & stöd, handledning
 • Tematräffar
 • Samverkan med aktörerna runt familjehemmet
 • Dokumentation och uppföljning

länk

Öppenvård

 • Umgängesstöd
 • Kvalificerat kontaktmannaskap
 • Nätverksarbete
 • Enskilt samtalsstöd
 • Socialpedagogiska insatser
 • Skolsociala insatser
 • Dokumentation och uppföljning

länk

Handledning/utbildning

 • Handledning
  • Individ
  • Grupp
 • Föreläsningar och kurser
  • Skyddade personuppgifter
  • Att förebygga livslångt utanförskap
  • Att bygga bärande relationer
 • Ett hem att växa i

länk

Familjelänken arbetar för att kvalitetssäkra och utveckla kommuners insatser för utsatta barn och ungdomar.
Detta bl.a. genom förstärkt jour- och familjehemsvård samt genom behovsanpassade öppenvårdsinsatser för placerade
barn/ungdomar och deras familjer.

Vi tillhandahåller även handledning och anordnar tematräffar, föreläsningar och utbildningar för offentliga, privata
och ideella aktörer som möter barn och unga i utsatta livssituationer. Verksamheten bygger på ett personligt bemötande
och en hög tillgänglighet och servicenivå.

Handledning/utbildning

 • Handledning
 • Utbildning
 • Rådgivning & Processtöd
  • Socioekonomisk styrning och ledning
  • Processledning & resultatstyrning.
  • Organisations- och verksamhetsutveckling

länk

Kontakt

Familjelänken
Box 797
451 26 Uddevalla
Telefon: 0708-22 79 95

Organisationsnummer: 556940-1663